piątek, 20 maja 2016

Wywiad z Paulem Kidbym, rysownikiem Świata Dysku Terry'ego Pratchetta

Książki Sir Terry'ego Pratchetta i, co za tym idzie, ilustracje Paula Kidby'ego znają chyba wszyscy. Już kilkakrotnie wspominałam tak o jednym z moich ulubionych autorów, jak i ilustratorze Świata Dysku. Dzisiaj jednak mam ogromną przyjemność opublikować specjalnie dla was wywiad, który przeprowadziłam ostatnio z Paulem Kidbym, twórcą dobrze znanych i lubianych postaci - od Niani Ogg i jej kota po Lorda Vetinari. Uznanego tego artystę spotkałam raz, gdy podpisywał swoje książki w bibliotece w Salisbury. I teraz, ku mojej radości, Paul znalazł chwilę czasu, by specjalnie dla mnie i moich czytelników odpowiedzieć na kilka pytań. Zapraszam!

Almost everyone knows Terry Pratchett's books and, what follows, Paul Kidby's illustrations. I have already mentioned, on several occasions, one of my favourite authors of all times, as well as the Discworld illustrator. Today, however, I have an enormous pleasure of publishing the interview I have recently conducted with Paul Kidby, the creator of images of well-known and loved characters - from Nanny Ogg and her mischievous cat to Lord Vetinari. I met this renowned artist once, when he was signing his books at the library in Salisbury, England. And now Paul has found some time to answer a few questions, especially for me and my readers. Read on! (Please note: English version of interview is published below the Polish translation.)

Paul Kidby
Paul Kidby i jego obraz okładki "Łups" ("Thud") autorstwa Terry'ego Pratchetta.
/ Paul Kidby and his picture of the cover of "Thud", authored by Terry Pratchett.
The images are sourced from Paul's website / Obrazy pochodzą ze strony internetowej Paula: www.paulkidby.co.uk 


Ja: Fani i kolekcjonerzy na całym świecie doceniają twoje prace związane ze Światem Dysku Sir Terry'ego Pratchetta. Jak zostałeś rysownikiem Świata Dysku?   

MeFans and collectors around the world appreciate your works related to Sir Terry Pratchett’s Discworld. How did you become the Discworld’s illustrator?

Paul: Moja siostra podarowała mi kopię "Koloru Magii" na moje 29-te urodziny i gdy ją przeczytałem, byłem w stanie wyobrazić sobie to, jak widziałem postaci; narysowałem je więc i kiedy Terry przyjechał do Bath, by podpisywać książki, dałem mu moje szkice. Zadzwonił do mnie kiedy jego trasa promocyjna książek się skończyła i zaproponował współpracę. Pierwszą licencjonowaną grafiką Świata Dysku, którą wykonałem był plakat Family Values, a następnie Portfolio Pratchetta opublikowane w 1996 roku.

Paul: My sister gave me a copy of The Colour of Magic for my 29th birthday and when I read it I was able to visualise how I saw the characters, so I drew them and when Terry came to Bath for a book signing I gave him my sketches. He rang me when his signing tour was over and proposed a collaboration. The first Discworld licensed artwork I made was the Family Values poster, followed by the Pratchett Portfolio published in 1996.

Ja: Kto jest Twoją ulubioną postacią z serii Świata Dysku i dlaczego? 

MeWho is your favourite character from the Discworld series and why?

Paul: Mam specjalne miejsce w moim sercu dla Babci Weatherwax, ponieważ przypomina mi moją własną, surową mamę - Walijkę, a także dla Sama Vimes'a, ponieważ jest on skomplikowaną osobą, która stara się zrównoważyć swoją jasną i ciemną stronę, jak wielu ludzi.

Paul: I have special soft spots for Granny Weatherwax, because she reminds me of my own stern Welsh mother, and for Sam Vimes because he is a complex person who struggles to balance his light and dark sides like so many people do.

Paul Kidby
Babcia/Granny Weatherwax, Niania/Nanny Ogg & Casanunda ("Floury baps", 1999)
- ilustracja dla "Książki kucharskiej Niani Ogg" / a drawing for "Nanny Ogg's Cookbook"
Ilustracje pochodzą ze strony internetowej Paula / Drawings come from Paul's website: www.paulkidby.co.uk.
Wszelkie prawa do zamieszczonych rysunków są własnością Paula Kidby. /
All rights to images used in this post are owned by Paul Kidby.

Ja: Jesteś najlepiej znany z ilustrowania okładek książek Sir Terry'ego, czym zajmujesz się z powodzeniem od 2002 roku. W jakie inne prace jesteś zaangażowany?

MeYou are best-known for illustrating Sir Terry’s books’ jackets, which you have been doing very successfully since 2002. What other works are you involved in?

Paul: Rzeźbię również brązy w limitowanym nakładzie, a także ilustrowałem moją własną książkę, "The Charmed Realm" ("Zaczarowane Królestwo"), napisaną przez moją żonę, Vanessę. Czasami cieszy mnie również malowanie ptaków, osiołków i koni z New Forest, a czasem fajnie jest też wyrazić siebie poprzez dzieła abstrakcyjne.

Paul: I also sculpt limited edition bronzes and I have illustrated my own book, “The Charmed Realm”, which was written by my wife Vanessa.  I also sometimes enjoy painting the New Forest birds, donkeys and ponies, and sometimes it is fun to express myself with abstract works, too.

Paul Kidby
Okładka "The Charmed Realm" autorstwa Vanessy i Paula Kidby. /
Cover of "The Charmed Realm" by Vanessa and Paul Kidby
Dostępna na / Available on Amazon.co.uk LINK

Ja: Obecnie twoją "bazą" jest południowa Anglia, gdzie mieszkasz i tworzysz. Jak wiele z twoich prac inspirowanych jest twoim otoczeniem? Czy Ankh-Morpork przypomina historyczną starówkę Londynu czy Salisbury?

MeYou are based in the South of England, where you live and create. How much is your work inspired by the surrounding area? Is Ankh-Morpork anything like historic town of London or Salisbury?

Paul: Kiedy zacząłem ilustrować Świat Dysku, mieszkałem w mieście Frome w hrabstwie Somerset i jego średniowieczne uliczki oraz miejscowi z West Country byli dla mnie wielkim źródłem inspiracji. Market Frome pełen jest postaci z ciekawymi twarzami, z których wiele mogło wyjść prosto z Rozbitego/Załatanego Bębna w Ankh-Morpork!

Paul: When I started illustrating Discworld I lived in the Somerset town of Frome and its medieval streets and West Country locals were a great source of inspiration to me.  Frome market is full of characters with interesting faces, many of whom could have stepped straight from the Broken / Mended Drum in Ankh-Morpork!

Ja: Czy twoje prace dostępne są do kupienia online? Czy istnieje możliwość dostarczenia ich na terytorium UE (w tym Polski)?

MeAre your works available to be purchased online? Is it possible to deliver them within the EU territory (including Poland)?

Paul: Moje druki, książki i kartki dostępne są na mojej stronie internetowej, www.paulkidby.com, zaś oryginalne obrazy, rysunki i rzeźby mogą być zakupione również za pośrednictwem moich dealerów: http://www.booksillustrated.com, lub kontaktując się bezpośrednio ze mną z danym zapytaniem.

Paul: My prints, books and cards are available from my website www.paulkidby.com and original paintings, drawings and sculptures can be bought, too, either through my dealers: http://www.booksillustrated.com, or by contacting me directly with your enquiry.

Paul Kidby
Jedna z rzeźb z brązu autorstwa Paula Kidby. /
One of the bronze sculptures by Paul Kidby
Więcej jego prac można zobaczyć na stronie Paula / 
More of his works can be seen on Paul's website - LINK

Paul Kidby
Profil artysty: Paul Kidby jest samoukiem, urodzonym w Zachodnim Londynie w 1964 roku. Najbardziej znane dzieła Paula to rysunki Świata Dysku dla powieści napisanych przez angielskiego pisarza, Sir Terry'ego Pratchetta, zmarłego w 2015 roku. Paul jest autorem okładek od 2002 roku; ilustrował również wiele innych publikacji związanych ze Światem Dysku, w tym "The Art of Discworld" ("Sztuka Świata Dysku"). Oryginalne prace Paula Kidby'ego oraz brązy wystawiane są regularnie w Londynie, Paryżu oraz w różnych lokalizacjach na terenie Zjednoczonego Królestwa. Obecnie Paul mieszka w Dorset, na obrzeżach parku narodowego New Forest, z żoną Vanessą, gdzie pracuje z domu. Więcej o Paulu i jego pracach można dowiedzieć się ze strony internetowej ilustratora: www.paulkidby.co.uk.Śledź Paula na Twitterze / Follow Paul on Twitter: https://twitter.com/PaulKidby


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz